New Karolinska University Hospital NKS | Inspired by

KEY FACTS

Published Juli 2018

 

Customer: Skanska Healthcare

Project: Nya Karolinska Hospital, Solna (2013-2018)

Type of reference: Hospitak

Delivery: 730 hospital rooms with it's own toilet and shower

 

Ladda ner produktspecifikation

About

Projects, Skanska Healthcare, Gustavsberg

(copy 2)

"PATIENTEN FÖRST" ÄR NKS LEDORD

[Translate to English:]

Sjukhuset ska byggas och drivas med minsta möjliga miljöpåverkan och vara långsiktigt hållbart med miljögodkända produkter. Fokus för Gustavsberg och kunden var att ta fram funktionella, lättstädade och miljöanpassade produkter speciellt anpassade för sjukhusmiljö.

På NKS kan all behandling av en patient ske i ett och samma rum vilket minskar risken för vårdrelaterade infektioner. Detta stärker patientens ställning i en svår livssituation och patienten kan vara mer delaktig samt få ökad integritet.

[Translate to English:]

Kravet var att sjukhusets blandare skulle vara miljögodkända.

- Mathias Hermansson, Blandare produktchef, Gustavsberg

(copy 4)

MINSKAD RISK FÖR LEGIONELLA BAKTERIER

[Translate to English:]

Ett av NKS krav var att inget vatten skulle bli stående pga risk för legionella och alsorer. För att möta detta krav installerades Gustavsbergs duschset med en spiralformad slang med dräneringsventil som effektivt tömmer restvattnet.

(copy 5)

GUSTAVSBERG I FRAMKANT

[Translate to English:]

Kvalitetskraven på sanitetsporslinet är extra hårda för sjukhus, utifrån både hygien och tillgänglighet. Toaletter, tvättställ och blandare ska vara lättanvända och tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga och muskelstyrka.

De ska även vara lättåtkomliga, hygieniska, lättstädade, energieffektiva och miljövänliga. Gustavsbergs blyfria blandarna har högsta energiklass för minimal miljöpåverkan.

[Translate to English:]

Vi lever upp till de högt ställda kvalitetskraven som sjukvården kräver.

- Thomas Göransson, Affärsområde projekt, Gustavsberg

(copy 11)

(copy 12)

FÖR MER INFORMATION

[Translate to English:]

Vill du veta mer om produkter för sjukhusprojekt kontakta projektansvarig Thomas Göransson.

Skicka e-post till Thomas

Produktspecifikation